Kauno m. 24-asis notaro biuras
Laisvės al. 23-5A, LT-44311 Kaunas , tel. +370 37 209993, Notaras Mindaugas Statkevičius

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos Notariato įstatymas

Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas (aktual. red.)

Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymas (aktual. red.)

Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (aktual. red.)

Lietuvos Respublikos Individualių įmonių įstatymas (aktual. red.)

Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymas (aktual. red.)

Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos fondų įstatymas (aktual. red.)

Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (aktuali red.)

Lietuvos Respublikos Paveldimo turto mokesčio įstatymas

Lietuvos notarų garbės (etikos) kodeksas

Vėliausiai publikuoti teisės aktai (Valstybės žinios)